Účel osobnej asistencie

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodovať o sebe. Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan  rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Pri osobnej asistencii sa od občana s ťažkým zdravotným postihnutím očakáva vysoká miera angažovanosti, aktivity a schopnosti plánovania a preberania zodpovednosti vo všetkých fázach jej realizácie. Ak má človek so zdravotným postihnutím ambíciu vystupovať vo svojom živote nezávisle a slobodne bude sa snažiť rozhodovať o chode vecí a udalostí, ktoré sa ho bezprostredne alebo sprostredkovane týkajú. Aj keď je z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia pri viacerých, niekedy takmer pri všetkých činnostiach, ktoré musí denne či vo väčších časových intervaloch vykonávať, odkázaný na pomoc niekoho iného, nemusí stratiť kontrolu nad charakterom a organizáciou týchto činností a právo hodnotiť úroveň a efekt pomoci v závislosti od jeho vlastných predstáv. Prvým predpokladom aktívnosti je schopnosť občana stanoviť si rozsah hodín osobnej asistencie, ktorý bude potrebovať v závislosti od jeho životného štýlu. Sociálny pracovník v spolupráci s občanom skúma, pri ktorých činnostiach a úkonoch potrebuje občan pomoc osobného asistenta. Pri určovaní potrebného rozsahu osobnej asistencie sa zohľadňujú činnosti vykonávané každodenne, týždenne, mesačne, sezónne a ročne.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac