Zaujímalo by ma, o čo ide v skupinovom poradenstve?

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do skupinového poradenstva vychádza z individuálnych potrieb a osobného záujmu uchádzačov o zamestnanie. Poskytuje sa uchádzačom o zamestnanie v skupine osôb a je zamerané na prekonanie bariér pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu. Výhodou skupinového poradenstva je vzájomná interakcia medzi poradcom a klientmi, ktorá pomôže lepšie simulovať skutočné situácie, ktoré súvisia s uplatnením sa na trhu práce.

V skupinovom poradenstve ide najmä o motivovanie uchádzača o zamestnanie k analýze zhodnoteniu jeho osobnostných vlastností, kvalifikačných predpokladov a podmienok pre umiestnenie sa na trhu práce, motivovanie k reálnej profesijnej orientácii, rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností, tréning zvládania situácií v problémovom rozhodovaní sa, kreatívne zvládanie netradičných situácií a získanie orientácie na trhu práce.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac