Kto a ako dlho môže vykonávať aktivačné práce?

Aktivačné práce môže vykonávať občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Aktivačné práce (menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj) vykonáva dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie nepretržite počas šiestich kalendárnych mesiacov a najviac počas ďalších 12 mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac