Na ktorý úrad PSVR sa obrátiť pre poskytovanie tohto príspevku?

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt (ak je zamestnávateľ fyzickou osobou).


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac