Aké sú oprávnené výdavky v prípade poskytnutia príspevku na udržanie občana so ZP?

Za oprávnené výdavky môžu byť považované len tie výdavky, ktoré vznikli zamestnávateľovi v súvislosti s dohodou o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím  najskôr v deň podpísania dohody a boli zamestnávateľom skutočne vynaložené. Oprávnenými výdavkami na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní sú úhrada preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a  povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy občana so ZP.

Oprávnené výdavky musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré musia byť rozpísané podľa jednotlivých položiek a musia byť identifikovateľné.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 16.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac