Aktivity úradu

Ocenenie ministra práce

     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už tradične usporiadalo slávnostné podujatie, na ktorom boli odovzdané rezortné vyznamenania ministra práce pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti. Dňa 23. februára 2017, v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave slávnostne prevzala z rúk Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera striebornú medailu Ing. Alena Rokonalová, vedúca oddelenia služieb pre občana, ktorá už viac ako 25 rokov pracuje v systéme služieb zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. Toto ocenenie je druhým stupňom rezortného vyznamenania za dlhoročnú úspešnú prácu a vynikajúce pracovné výsledky v sociálnej oblasti. K získanému vyznamenaniu zablahoželal Ing. Alene Rokonalovej aj riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Mgr. Ján Jakubianský.

 

viac

 

Riaditeľ úradu práce hovorí o svojich plánoch a víziách

Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Mgr. Ján Jakubianský hovorí o svojich plánoch a víziách...


autor: Mgr. Prevužňáková

viac

 

Nový projekt „Sieťovanie“ voľných pracovných miest

 

viac

 

Spustili sme vyvolávací systém

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa dňa 9.5.2016 úspešne spustil do produkcie elektronický vyvolávací systém oddelenia služieb pre občanov, v rámci národného projektu ESKO (Efektívnymi službami k občanovi). Vyvolávací systém má za cieľ uľahčiť klientom lepšiu orientáciu v rámci úradu, priblížiť sa k občanovi, skvalitniť, skrátiť a zefektívniť jeho vybavovanie na úrade. Klientom sú k dispozícii aj asistenti, ktorí im pomôžu pri obsluhe samotného kiosku.

 

viac

 

Napísali o nás...

Ľubovnianske noviny č. 18 napísali o nás...

 

viac

 

Rezortné vyznamenania pri príležitosti 25. výročia služieb zamestnanosti na Slovensku

     Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli úroveň sociálnej práce a služieb zamestnanosti. Toto prestížne, morálne ocenenie pri príležitosti 25. výročia vzniku služieb zamestnanosti na Slovensku získal riaditeľ služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Ing. Miroslav Redaj. Pamätné a ďakovné listy za dlhoročnú prácu a prínos získala riaditeľka úradu JUDr. Anna Aftanasová a vedúca oddelenie služieb pre občanov Ing. Alena Rokonalová.

 

viac

 

Máme za sebou náročný, ale úspešný rok

Na prahu nového začínajúceho sa roka 2016, v období keď každý s nádejou hľadí do budúcnosti, je potrebné sa aj obzrieť a zhodnotiť rok predošlý. Jednoducho, no výstižne môžeme za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa skonštatovať, že máme za sebou rok, ktorému sme dali prívlastok náročný, ale úspešný.  

 

viac

 

Jaguar Land Rover - pracovná ponuka

Na stránke www.istp.sk sa nachádza registračný dotazník, na ktorom sa môžu záujemcovia o prácu registrovať priamo u zamestnávateľa Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover, britský prémiový výrobca automobilov, prichádza na Slovensko. Ide o nový najmodernejší výrobný závod vozidiel v Nitre, ktorý do roku 2020 vytvorí až 2800 pracovných miest v jednej z najviac vzrušujúcich a inovatívnych automobilových spoločností. Výstavba závodu začne v roku 2016 a prvé autá vyjdú z výrobnej linky koncom roka 2018. Ak by ste chceli pracovať pre jedného z popredných svetových prémiových výrobcov automobilov, zaregistrujte svoj záujem na stránke ISTP.sk. https://www.istp.sk/specializacia

 

viac

 

Burza práce a informácií

Ukázať mladým ľuďom, ktorí končia ZŠ, akým smerom sa uberať pri voľbe povolania a čo pri rozhodovaní o svojej úspešnej budúcnosti zobrať do úvahy bola hlavná myšlienka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa pri zorganizovaní Burzy práce a informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl a pre nezamestnaných.

 

viac

 

Stretnutie partnerov trhu práce

Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“ bol jedným z mnohých projektov v rámci spolupráce slovenských a poľských inštitúcií, dňa 19.11.2015 sa v rámci udržateľnosti projektu uskutočnilo na pôde Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa pracovné stretnutie partnerov na cezhraničnom trhu práce. 

 

viac

 

Ocenenie od Asociácie samaritánov Slovenskej republiky

Riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa JUDr. Anna Aftanasová sa zúčastnila dňa 24. októbra 2015 v Červenom Kláštore slávnostnej medzinárodnej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Asociácie samaritánov Slovenskej republiky. Za dlhoročnú spoluprácu a pomoc tejto inštitúcii jej bolo udelené ocenenie, ktoré je i uznaním celého kolektívu zamestnancov ÚPSVaR Stará Ľubovňa.

 

viac

 

Ocenenie SPODaSK

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocenil pracovníkov pracujúcich v sociálnej oblasti za významný prínos pri pomoci rodinám v krízovej situácii, pri pomoci deťom ohrozeným vyňatím z rodín a za humánnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Medzi ocenenými bola aj vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Nataša Hlinková.

 

viac

 

Prehliadka závodu významného zamestnávateľa

Dňa 29.9.2015 sa riaditeľka ÚPSVaR Stará Ľubovňa JUDr. Anna Aftanasová zúčastnila prehliadky závodu spoločnosti EUROKOV SK s.r.o. Orlov.

 

viac

 

Výstava kompenzačných pomôcok

Riaditeľka ÚPSVaR Stará Ľubovňa JUDr. Anna Aftanasová sa zúčastnila dňa 24.9.2015 výstavy kompenzačných pomôcok pre zdravotne postihnutých občanov, ktorú organizovali Kúpele Vyšné Ružbachy v spolupráci s občianskym združením Spojme srdcia pre zdravie.

 

viac

 

Mosty k rodine

Pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Ing. Mariána Valentoviča a primátora mesta Košíc MUDr. Richarda Rašiho sa v Košiciach 8.10.2015 uskutočnila konferencia "10 rokov budovania Mostov k rodine - Tímová spolupráca pri sanácii rodiny".

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac