Ocenenie SPODaSK

Dňa 28.9.2015 v priestoroch Historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s ocenením za Sociálny čin roka. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter tu ocenil pracovníkov pracujúcich v tejto sfére za významný prínos pri pomoci rodinám v krízovej situácii, pri pomoci deťom ohrozeným vyňatím z rodín a za humánnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Medzi ocenenými bola aj vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Nataša Hlinková. K získanému oceneniu Mgr. Hlinkovej zablahoželala aj riaditeľka úradu JUDr. Anna Aftanasová.

Dátum vytvorenia stránky: 25.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac