Nový projekt „Sieťovanie“ voľných pracovných miest

Vážený zamestnávateľ,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že bezplatná internetová stránka www.istp.sk odo dňa 01.10.2016 spúšťa pre zamestnávateľov a agentúry dočasného, podporovaného zamestnávania registrovaných na portále www.istp.sk nový projekt „Sieťovanie“.

Cieľom projektu je poskytnúť Vám na účel sprostredkovania zamestnania a operatívneho obsadenia pracovného miesta údaje o vhodných uchádzačoch o zamestnanie, ktorí sú registrovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na portále www.istp.sk.

Do projektu sa môžete zapojiť aj v prípade, ak nemáte momentálne nahlásené voľné pracovné miesto. Jedinou podmienkou je byť registrovaný na stránke www.istp.sk.

Na portále www.istp.sk budete mať k dispozícii dve možnosti vyhľadávania vhodných klientov:

  • tých, ktorí majú sprístupnený profil (zverejnili osobné údaje, adresu, vzdelanie, prax, certifikáty, znalosť cudzích jazykov, PC, VP, všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady)
  • tých, ktorí nemajú sprístupnený profil (zverejnili okres trvalého pobytu, vzdelanie, prax, certifikáty, znalosť cudzích jazykov, PC, VP, všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady)

V prípade, ak si vyberiete uchádzačov o zamestnanie so sprístupneným profilom, môžete ich kontaktovať priamo – telefonicky alebo e-mailom.

Pozor: V prípade, ak si vyberiete uchádzačov o zamestnanie s nesprístupneným profilom, musíte vždy kontaktovať najskôr úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v pôsobnosti Vášho sídla alebo miesta výkonu práce (podľa toho či máte, resp. nemáte nahlásené pracovné miesto). Úrad môžete kontaktovať – telefonicky alebo e-mailom.

Na úrade sú Vám počas úradných hodín k dispozícii dvaja kontaktní zamestnanci, ktorých môžete osloviť telefonicky alebo e-mailom. Telefónne čísla a kontaktné e-mailové adresy sú zverejnené na portále www.upsvar.sk. Manuály pre používateľov nájdete na http://www.istp.sk/manualy.

 

Veríme, že využívaním tejto služby spoločne umiestnime na otvorenom trhu práce čo najviac našich klientov.

Dátum vytvorenia stránky: 05.10.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac