Koordinácia ochrany detí pred násilím

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 24 z 15. januára 2014 schválila Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím [ PDF 837.6 kB] a zriadenie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD) ako samostatnej organizačnej súčasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Slovenská republika, ani okres Vranov nad Topľou, nie je, žiaľ, žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Opatrenia na presadzovanie práv dieťaťa sú zaradené do takmer všetkých oblastí politík (sociálna politika, zdravotná politika, politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, justície, kultúry atď.), avšak deti môžu byť ohrozené násilím vo všetkých oblastiach života – doma, v škole, počas voľného času, v zariadeniach, na ulici a aj v médiách.

Na základe rokovaní so zodpovednými rezortmi, samosprávou a mimovládnymi organizáciami bol prijatý návrh na vytvorenie koordinačného mechanizmu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom koordinačných stretnutí k problematike násilia na deťoch.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodli, že úlohu koordinátora aktivít a subjektov prispievajúcich k ochrane detí pred násilím bude plniť riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ochrana detí pred násilím by nemala, ani nemôže byť vnímaná ako individuálne poslanie či zodpovednosť jednotlivca určitej profesie. Koordinačná príručka [ PDF 837.6 kB] stručne približuje model zabezpečenia koordinácie, teda zosúlaďovania úloh a činností, ktoré sú vykonávané.

Na prvé koordinačné stretnutie, ktoré sa konalo dňa 6.5.2015, boli prizvaní zástupcovia okresnej prokuratúry, okresného riaditeľstva policajného zboru, okresného súdu, združenia miest a obcí Vranovského regiónu, Detského domova vo Vranove nad Topľou, štátnej správy, psychológovia a všetci detskí pediatri pôsobiaci v okrese. Na tomto prvom stretnutí bol všetkými prítomnými zároveň schválený rokovací poriadok [ PDF 235.5 kB].

Pravidelné koordinačné stretnutia sa budú konať v intervaloch dvoch mesiacov a mimo stálych zástupcov sa na týchto stretnutiach môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia, ktorí o danú problematiku prejavia záujem.

Koordinačné stretnutia k závažným prípadom násilia na deťoch budú zvolávané v prípade odhalenia závažného prípadu násilia na dieťaťa, v čo možno najkratšom čase od odhalenia prípadu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.02.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac