Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 54 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov   zo dňa 17.10.2018
Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 54 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - 21.09.2020
Por.           číslo Meno Priezvisko a titul Predmet podnikania Stanovisko komisie
1 Viktória Vrabcová, Bc. Výroba odevov kladné stanovisko
2 Matej Krnáč Elektroinštalácie kladné stanovisko


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.10.2018
Dátum aktualizácie: 30.09.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti, postrehy a otázky

Zasielajte nám vaše otázky, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac