Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - Zvolen
Balková Ľudmila, Mgr. 311 2 045/2441 675 ludmila.balkova@upsvr.gov.sk
Chromeková Viera, Bc. 311 2 045/2441 672 viera.chromekova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Daubnerová Jana, Bc. 206 1 045/2441 640 jana.daubnerova@upsvr.gov.sk
Fekiač Marek, Ing. 305 2 045/2441 641 marek.fekiac@upsvr.gov.sk
Filkusová Anna, Ing. 305 2 045/2441 644 anna.filkusova@upsvr.gov.sk
Fóglová Petra, Ing. 305 2 045/2441 644 petra.foglova@upsvr.gov.sk
Jančíková Lucia, Bc. 302 2 045/2441 676 lucia.jancikova@upsvr.gov.sk
Ližbetinová Mária, Mgr. 302 2 045/2441 673 maria.lizbetinova@upsvr.gov.sk
Ľuptáková Michaela, Bc. 302 2 045/2441 646 michaela.luptakova2@upsvr.gov.sk
Maliniaková Jana 305 2 045/2441 645 jana.maliniakova@upsvr.gov.sk
Matejdesová Eva, Ing. 303 2 045/2441 671 eva.matejdesova@upsvr.gov.sk
Nováková Klaudia, Ing. 302 2 045/2441 677 klaudia.novakova@upsvr.gov.sk
Záchenská Renáta 305 2 045/2441 642 renata.zachenska@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - pracovisko Krupina
Baťová Jana 257 1 045/2442 742 jana.batova@upsvr.gov.sk
Parobková Mária, Ing. 256 1 045/2442 741 maria.parobkova@upsvr.gov.sk
Tkáčiková Helena, Bc. 258 1 045/2442 743 helena.tkacikova@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - pracovisko Detva
Kováčiková Anna, Mgr. 18 1 045/2443 791 anna.kovacikova@upsvr.gov.sk
Spodniaková Branislava, Ing. 18 1 045/2443 793 branislava.spodniakova@upsvr.gov.sk
Vajsová Darina, Bc. 18 1 045/2443 792 darina.vajsova@upsvr.gov.sk
späť