Pracoviská úradu

Poštové spojenie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Vazovova 7/A
816 16 Bratislava

Pre poštové spojenie používajte, prosím, výhradne tento kontakt!

 

Oddelenie služieb pre občana, Bratislava I, II, III
Odbor služieb zamestnanosti
- Oddelenie poradenstva a vzdelávania
- Oddelenie aktívnych opatrení na trhu práce a ESF
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava (sídlo ÚPSVR BA a korešpondenčná adresa)

Detašované pracoviská:

Oddelenie služieb pre občana, Bratislava IV
Karloveská 6/C (budova Allianz)

Oddelenie služieb pre občana, Bratislava V
Kutlíkova 17 (budova Technopol)

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – SPODaSK
Referát poradensko-psychologických služieb
Bratislava I, II, III, IV, V
Svoradova 1, Bratislava

Neklientske pracovisko

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného
a štátnych sociálnych dávok - HNNVaŠSD
Stavbárska 6, Bratislava


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 21.02.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Podateľňa úradu

Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-15:00
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac