Zoznam schválených žiadostí v zmysle § 49, § 54, § 57 zákona č. 5/2004 Z.z.

Zoznam schválených žiadostí v roku 2019 o poskytnutie príspevku  podľa § 49, §57  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Dušan Lakomčík Banská Bystrica 18.1.2019
2. §49 Vladimír Psota Povrazník 18.1.2019
3. §54 Katarína Škvarková,Ing. Banská Bystrica 18.1.2019
 
 

Zoznam schválených žiadostí v roku 2018 o poskytnutie príspevku  podľa § 49, §57  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Ing. Jozef Plaj Banská Bystrica 16.1.2018
2. §49 Monika Žilová Priechod 13.2.2018
3. §49 Andrea Šándorová, Ing., PhD. Banská Bystrica 13.2.2018
4. §49 Ingrid Maruniaková, JUDr. Banská Bystrica 13.2.2018
5. §49 Tomáš Komora, Ing. Hronsek 13.2.2018
6. §49 Radka Cimermanová, Mgr. Banská Bystrica 13.2.2018
7. §49 Alexandra Gyurkovicsová Horná Mičiná 13.2.2018
8.  §49 Martin Holbík Kordíky 13.3.2018
9.  §49 Zlatica Žigmundová, Mgr. Banská Bystrica 13.3.2018
10.  §49 Veronika Timková, Mgr. Banská Bystrica 13.3.2018
11.  §49 Peter Laššák, Ing. Banská Bystrica 13.3.2018
12.  §49 Anita Szaboóvá Banská Bystrica 13.3.2018
13.  §49 Yvetta Zaťková Banská Bystrica 13.3.2018
14.  §49 Katarína Puzio Banská Bystrica 18.4.2018
15.  §49 Michaela Voskárová Banská Bystrica 18.4.2018
16.  §49 Igor Babiak, Ing. PhD. Dúbravica 18.4.2018
17.  §49 Ing. Petr Štěpánek Banská Bystrica 16.5.2018
18.  §49 Mgr. Daniela Luptáková Banská Bystrica 16.5.2018
20.  §49 Jana Dlhošová Banská Bystrica 12.6.2018
21.  §48 František Vaterka, Mgr. Banská Bystrica 15.8.2018
22.  §49 Anna Hríbiková, Ing. Čerín 15.8.2018
23.  §49 Andrea Moravčíková Banská Bystrica 15.8.2018
24.  §49 Eva Helexová, Mgr. Banská Bystrica 15.8.2018
25.  §49 Daniela Michalisková Banská Bystrica 15.8.2018
26.  §49 Beata Gregorová Banská Bystrica 15.8.2018
27.  §49 Slávka Muchová Banská Bystrica 12.9.2018
28.  §49 Ľubov Ludhová, RNDr. Banská Bystrica 12.9.2018
29.  §49 Martin Rusňák, Ing. Priechod 12.9.2018
30.  §49 Gabriel Antal Banská Bystrica 9.10.2018

Zoznam schválených žiadostí v roku 2017 o poskytnutie príspevku  podľa § 49, §57  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Mgr. Anna Fodorová Banská Bystrica 7.2.2017
2. §49 Veronika Horná Banská Bystrica 7.2.2017
3. §49 Ľubomír Brodek Hiadeľ 7.2.2017
4. §49 Ing. Jana Pechovská Banská Bystrica 7.2.2017
5. §49 Ivana Bačová Kordíky 7.2.2017
6. §49 Silvia Kósová Banská Bystrica 7.2.2017
7. §49 Ibolya Barcaj Banská Bystrica 7.2.2017
8. §49 Ing. Marta Pidíková Banská Bystrica 7.2.2017
9. §49 Mgr. Zuzana Filadelfi Banská Bystrica 7.3.2017
10. §49 Bc. Martin Roháč Banská Bystrica 7.3.2017
11. §49 Branislav Jesenský Banská Bystrica 5.4.2017
12. §49 Samuel Babjak Donovaly 5.4.2017
13. §49 Ľubomír Spišiak Banská Bystrica 5.4.2017
14. §49 Ing. Ervín Surovec Banská Bystrica 5.4.2017
15. §49 BcA. Roman Číž Banská Bystrica 5.4.2017
16. §49 Mgr. Elena Hrtánková Špania Dolina 5.4.2017
17. §49 Mgr. Tomáš Ferianc Banská Bystrica 5.4.2017
18. §49 Branislav Regina Riečka 12.6.2017
19. §49 Marek Kadera Banská Bystrica 12.6.2017
20. §49 Tomáš Vološin Banská Bystrica 12.6.2017
21. §49 Ing. Klára Klačková Banská Bystrica 12.6.2017
22. §49 Martin Toráč Banská Bystrica 12.6.2017
23. §49 Mgr. Eva Čapkovičová Banská Bystrica 12.6.2017
24. §49 Kristián Kormančík Banská Bystrica 12.6.2017
25. §49 Radoslav Blaško Malachov 15.8.2017
26. §49 Ing. Martin Kvasna Kordíky 15.8.2017
27. §49 Ivana Fodorová Riečka 15.8.2017
28. §49 Róbert Fleischer Banská Bystrica 15.8.2017
29. §49 Alena Hronská Banská Bystrica 15.8.2017
30. §49 Mgr. Roman Grešo Banská Bystrica 15.8.2017
31. §57 Samuel Mikulík Banská BYstrica 15.8.2017
32. §49 Peter Sarvaš Banská Bystrica 6.9.2017
33. §49 Ing. Zuzana Tokárová Banská Bystrica 6.9.2017
34. §57 Martin Jasenovec Slovenská Ľupča 6.9.2017
35. §49 Anna Ďuríková Banská Bystrica 13.10.2017
36. §49 Mgr. art. Ivona Lichá Banská Bystrica 13.10.2017
37. §49 Branislav Olejár Staré Hory 15.11.2017
38. §49 Ľubomír Kuracina Banská Bystrica 15.11.2017
39. §49 Romana Knoppová Hronsek 15.11.2017
40. §49 Mária Kavčáková Vlkanová 15.11.2017
41. §49 Janka Hanusová Banská Bystrica 15.11.2017
42. §49 Nikola Skladaná Banská Bystrica 15.11.2017
43. §49 Bc. Petra Birková Banská Bystrica 6.12.2017
44. §49 Ing. Viera Žuffová Hronsek 6.12.2017
45. §49 Ing. Katarína Sýkorová Banská Bystrica 6.12.2017
46. §49 Ing. Peter Zuzčák Banská Bystrica 6.12.2017

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci národného proíjektu "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a)  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. § 54 ods. 1 písm. a Bc. Andrej Brummer Banská Bystrica 12.2.2016
2. § 54 ods. 1 písm. a Ján Kúdelka Banská Bystrica 12.2.2016
3. § 54 ods. 1 písm. a Zuzana Maukšová Chyžné 12.2.2016
4. Banská Bystrica Marek Šuša Banská Bystrica 11.3.2016
5. § 54 ods. 1 písm. a) Terézia Krížová, Mgr. Malachov 1.6.2016
6. § 54 ods. 1 písm. a) Plavec Martin Banská Bystrica 29.6.2016
7. § 54 ods. 1 písm. a) Mgr. Kristína Uhlárová Banská Bystrica 26.8.2016
8. § 54 ods. 1 písm. a) Kristína Halajová Banská Bystrica 4.10.2016
9. § 54 ods. 1 písm. a) Mgr. Veronika Maťúšová Banská Bystrica 4.10.2016
10. § 54 ods. 1 písm. a) Ing. Andrej Krajčovič Banská Bystrica 2.11.2016
11.  § 54 ods. 1 písm. a Mgr. Veronika Dobríková Selce 16.5.2018

Zoznam schválených žiadostí v roku 2016 o poskytnutie príspevku  podľa § 49  zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Júlia Soósová Banská Bystrica 11.3.2016
2. §49 Mgr. Ivana Filipková Banská Bystrica 11.3.2016
3. §49 Marián Kubíny Vlkanová 11.3.2016
4. §49 Marek Ličko Banská Bystrica 11.3.2016
5. §49 Lea Lehocká Selce 11.3.2016
6. §49 Andrej Lavrík Malachov 13.4.2016
7. §49 Iveta Buršová Banská Bystrica 1.6.2016
8. §49 Andrea Lalíková, Ing. Banská Bystrica 1.6.2016
9. §49 Ingrid Žitňáková Banská Bystrica 1.6.2016
10. §49 Tomáš Polešenský Banská Bystrica 29.6.2016
11. §49 Paulus Peter, Bc. Banská Bystrica 29.6.2016
12. §49 Víglaská Simona Banská Bystrica 29.6.2016
13. §49 Radovan Lehocký Banská Bystrica 26.8.2016
14. §49 Mgr. Maroš Dúbravec Banská Bystrica 26.8.2016
15. §49 Ľubomír Kovalčík Banská Bystrica 26.8.2016
16. §49 Mgr. Jana Lantajová Banská Bystrica 4.10.2016
17. §49 Lenka Mikušová Banská Bystrica 4.10.2016
18. §49 Anna Polcerová Banská Bystrica 2.11.2016
19. §49 Bc. Ján Holko Banská Bystrica 2.11.2016
20. §49 Mária Bravčoková Banská Bystrica 2.11.2016
21. §49 Denisa Starostová Banská Bystrica 7.12.2016
22. §49 Ing. Adriána Mathéová Banská Bystrica 7.12.2016
23. §49 Mgr. Gabriela Lindvayová Košice 7.12.2016
24. §49 Tomáš Nocia Kynceľová 7.12.2016
25. §49 Katarína šuhajdová Slovenská Ľupča 7.12.2016

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci november 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 MVDr. Alena Hroncová Poniky-Ponická Huta 18.11.2015
2. §49 Ing. Janka Kuricová Cziráková Badín 18.11.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci október 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Ing. arch. Natália Michalová Banská Bystrica 15.10.2015
2. §49 Ing. Radomír Brieda Malachov 15.10.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 a § 57 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci september 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Eva Bachoríková Ponická Lehôtka 10.9.2015
2. §49 Michal Belko Banská Bystrica 10.9.2015
3. §49 Mgr. Adam Čvikota Banská Bystrica 10.9.2015
4. §49 Bc. Michaela Koporcová Banská Bystrica 10.9.2015
5. §49 Mgr. Veronika Schóberová Banská Bystrica 10.9.2015
6. §57 Tomáš Rohár Banská Bystrica 10.9.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci august 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno,   priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 JUDr. Miroslava Korčeková Banská Bystrica 12.8.2015
2. §49 Kong Phanvan Banská Bystrica 12.8.2015
3. §49 Pavol Škamla Banská Bystrica 12.8.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci jún 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno,   priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Tomáš Lamper Banská Bystrica 17.6.2015
2. §49 Mgr. Peter Grigliak Banská Bystrica 17.6.2015
3. §49 Peter Sagan Valaská Dubová 17.6.2015

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti) v mesiaci máj 2015 komisiou, zriadenou podľa § 18 ods. 4  zákona o službách zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktoré budú postúpené na najbližšie zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti.

P.č. § Meno,   priezvisko, titl. žiadateľa FO Mesto  /  PO Sídlo Dátum schválenia
1. §49 Bc. Kristína Ďurošová Banská Bystrica 15.5.2015

 

Dátum vytvorenia stránky: 09.11.2015
Dátum aktualizácie: 22.01.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac