Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyzmluva o poskytovaní stravovania z I0.7.1998 uzatvorená podľa §256. ods.2 Obch.zák. Dodatok č.9
Zmluvná strana: LE CHEQUE DEJE U N ER s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31 396 674
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní .stravovania z I0.7.1998 uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print