Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody22/§ 57/2011 Dodatok č.1
Zmluvná strana: Dušan GAŽI
IČO zmluvnej strany:40 997 855
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print