Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6/§50j/NS/2012
Zmluvná strana: Obec Skalité
IČO zmluvnej strany:00314285
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print