Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody24/ §57 /2011 Dodatok č. 1
Zmluvná strana: Jozef DŽURDŽENIK
IČO zmluvnej strany:172 92 361
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print