Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody06/ §57 /2011 Dodatok č. 2
Zmluvná strana: Ján Kočiš
IČO zmluvnej strany:41800176
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnostiuzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print