Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDODATOK č. 1 k Dohode č.17 /§51/2012
Zmluvná strana: Obec Podbrezová
IČO zmluvnej strany:00 313 688
Názov zmluvy/dohody:DODATOK k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“ (Kód ITMS 27110130026)

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print