Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:06.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č .27110130016/VT Dodatok č. 4
Zmluvná strana: ÚPSVaR Vranov n.T.
IČO zmluvnej strany:37937766
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č .27110130016/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print