Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody147/§51/2012
Zmluvná strana: ALFER,s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31622321
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu ,,Absolventská prax 2"

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print