Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody14/§ 52/2012/NP V-2
Zmluvná strana: Obec Jastrabie n.T.
IČO zmluvnej strany:00332 445
Názov zmluvy/dohody:D O H O D Ao poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecpodľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print