Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody28/§50j/2012
Zmluvná strana: Obec Nižný Hrušov
IČO zmluvnej strany:00332 607
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A č. 28 / § 50j / 2012 NP /R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0
Naspäť

Print