Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10a/§ 50/2011 D1
Zmluvná strana: PLANSTAV VRANOV, spol. s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 451 215
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 10a / §50 - PS / 2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print