Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody076/§51/2012 D1
Zmluvná strana: Ondik Slavomír - IMPULZ - reklamná agentúra
IČO zmluvnej strany:37350854
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 076 / §51 / 2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax2“ ( Kód ITMS 27110130026 )

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print