Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody082/§51/2012 D1
Zmluvná strana: GRANDESSA, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:44189931
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 082 / §51 / 2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax2“ ( Kód ITMS 27110130026 )

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print