Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody089/§51/2012 D1
Zmluvná strana: Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš
IČO zmluvnej strany:00 209 201
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 089 / §51 / 2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax2“ ( Kód ITMS 27110130026 )

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print