Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda č. 13/§50j/2012
Zmluvná strana: Obec Čierny Balog
IČO zmluvnej strany:00313343
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5.298,60
Naspäť

Print