Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/§ 52a/2012
Zmluvná strana: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sačurov
IČO zmluvnej strany:31 952 771
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print