Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda č.5/§50j/2012
Zmluvná strana: Obec Podbrezová
IČO zmluvnej strany:00313688
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3. 778,56
Naspäť