1. Číslo objednávky     54/2012
2. Popis objednaného plnenia     oprava motorového vozidla
3. Identifikácia zmluvy, ak objednávka súvisí so zmluvou    
4. Cena bez DPH    
5. Dátum vyhotovenia objednávky    
6. Náhľad objednávky     pdf1
Naspäť

Print