Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyOznámenie č. 49/§60/2012/II-2/B
Zmluvná strana: Stredisko sociálnych služieb Tereza - Vaľkovňa n.o.
IČO zmluvnej strany:42 000 076
Názov zmluvy/dohody:Oznámenie o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 646,42
Naspäť

Print