Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.08.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.08.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody30/OKP/2011 /NP III-2A/VT Dodatok č.4
Zmluvná strana: Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku 30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č.4

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print