Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody09/§50a/2012
Zmluvná strana: ROTE s. r. o.
IČO zmluvnej strany:44 938 781
Názov zmluvy/dohody:Dohoda č. 09 / §50a - PS / 2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print