Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.09.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.09.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDODATOK č. 1
Zmluvná strana: Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici
IČO zmluvnej strany:37 949 683
Názov zmluvy/dohody:DODATOK k Dohode č. 72/§51/2012

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print