Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.09.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.09.2012

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD O D A T O K č. 1 k dohode č. 85/§51/ 2012
Zmluvná strana: ITECO Ţeriavy, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 632 775
Názov zmluvy/dohody:

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print