Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10/§50a/2012
Zmluvná strana: Anna Mantič
IČO zmluvnej strany:44 515 049
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print