Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.06.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestorov
Zmluvná strana: Mesto Vranov n.T.
IČO zmluvnej strany:332933
Názov zmluvy/dohody:Zmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestor uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. a § 663 a nasl.Občianského zákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print