Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.08.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:01.08.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/OHS/2012
Zmluvná strana: DIDA plus s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36684571
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dielo č. 1/OHS/2012 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 14517,87
Naspäť

Print