Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody67/§ 52/2012
Zmluvná strana: Obec Zámutov
IČO zmluvnej strany:332968
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print