Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/50-PS/2013
Zmluvná strana: Peter Konfederák
IČO zmluvnej strany:34899154
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0
Naspäť

Print