Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody07/§ 59/2013
Zmluvná strana: Rastislav Kuzevič
IČO zmluvnej strany:46901493
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 723,33 [$€-41B]
Naspäť

Print