Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody011/52/2013
Zmluvná strana: Obec Ďapalovce
IČO zmluvnej strany:332321
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí fin. príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print