Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.05.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.05.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody7
Zmluvná strana: Liečebno-výchovné sanatórium Bratislava
IČO zmluvnej strany:31789871
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dobrovoľnom pobyte dieťata

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print