Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody26/52/2013 D1
Zmluvná strana: Obec Poša
IČO zmluvnej strany:332691
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print