Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10/50-PS/2013
Zmluvná strana: UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31728138
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print