Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.08.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.08.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody87/OKP/2012/NP HP SR/VT - ukončenie
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:37937766
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. 87/OKP/2012/NP HP SR/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print