Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody17/§ 59/2013/NP/D1
Zmluvná strana: Reštaurácia Krédo, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:46768114
Názov zmluvy/dohody:DODATOK k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1797,32 [$€-41B]
Naspäť

Print