Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/XX/2013/§54
Zmluvná strana: Obec Hencovce
IČO zmluvnej strany:35532319
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print