Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:14.10.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.09.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody32/2013
Zmluvná strana: Základná škola, Saratovská ul. 85, 934 05 Levice
IČO zmluvnej strany:37864432
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni ZŠ, Saratovská ulica 85, 934 05 Levice

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print